Middelburg, 25 maart 2020

 

Beste leerling e/o ouders,

 

De minister heeft dinsdag 24 maart jl. besloten dat het t/m 6 april a.s. verboden is om rijles te geven. We worden per overtreding bekeurd met EUR 400,- als wij hier geen gehoor aan geven.

Dit in verband met het gevaar op besmetting, aangezien de vastgestelde afstand tussen de leerling en instructeur geen 1,5 meter is tijdens het lessen in de auto.

Uiterlijk 6 april 2020 zullen de maatregelen door de minister worden heroverwogen. Dan zal het voor iedereen duidelijk worden of er vanaf 7 april a.s. weer les gegeven mag worden.

 

Ook het CBR is t/m 6 april 2020 gesloten, er vinden geen praktijkexamens en theorie-examens plaats. Het CBR zal t.z.t beslissen of deze maatregel dan verlengd wordt of dat er vanaf 7 april a.s. weer examens zullen worden afgenomen.

 

Wij zullen al onze leerlingen e/o ouders uiteraard op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Wij betreuren het dat wij geen rijles mogen geven op dit moment, maar de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers van de rijschool komen voor ons op de eerste plaats.

Voor vragen kunnen jullie ons telefonisch bereiken op 0610512218/0624555783.

 

Wij hopen jullie snel weer te mogen lesgeven.

Met vriendelijke groet,

Medewerkers Rijschool Walcheren

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat doen wij?

Per 16 maart 2020 stoppen wij tijdelijk met onze activiteiten. Deze maatregel geldt, volgens de richtlijnen van het CBR, in ieder geval tot en met 29 maart 2020

Helaas kunnen wij op dit moment niet langer de gezondheid en veiligheid van onze kandidaten en werknemers garanderen. Uiteraard heeft dit de allerhoogste prioriteit. 

Wij hebben een periode van rust ingelast om preventieve maatregelen te kunnen treffen. En daarvoor ook materiaal en spullen aan te kunnen schaffen.  Daarnaast houden wij de situatie nauwlettend in de gaten.

Onze instructeurs zijn wij van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:30 uur bereikbaar via telefoon en per mail. Onze instructeurs zullen contact opnemen met kandidaten om afstemming te vinden over het vervolg als wij denken dat de veiligheid weer gewaarborgd is.

Rijschool Walcheren volgt het beleid van het RIVM. Wanneer de ontwikkelingen ertoe aanleiding geven, zullen we passende maatregelen nemen inzake geplande lessen en cursussen. We raden u daarom aan om regelmatig op onze website te kijken, zeker als u een toets en/of examen heeft gepland. 

De actualiteiten met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus volgen elkaar snel op. Iedereen behoort alert te zijn op persoonlijke hygiƫne en heeft hierin eigen verantwoordelijkheid. Dit alles om verdere verspreiding te minimaliseren en een besmetting te voorkomen. Desondanks neemt het aantal besmettingen, ook in Nederland en in de regio, nog toe met persoonlijk leed als gevolg.

Verder houden we ons aan onderstaande voorschriften:

  • Desinfecteren de lesauto na iedere leerling (stuur, handrem schakelpook enz)
  • Geen handen schudden
  • Vermijd lichamelijk contact
  • Was je handen regelmatig met (desinfecterende) zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik weg

Wanneer blijf je zeker 14 dagen thuis? 

  • Als je in de afgelopen periode in een gebied bent geweest dat door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is aangemerkt als gebied met een (sterk) verhoogd gezonheidsrisico, zoals China, ItaliĆ« etc.;
  • Als je in fysiek contact geweest bent met iemand die gediagnosticeerd is met het coronavirus;
  • Als je ziekteverschijnselen vertoont zoals hoge koorts, meer dan 38 graden of als je luchtwegklachten en/of problemen met de ademhaling hebt. 

Neem in deze gevallen contact op met je huisarts. 

We hopen dat zowel onze leerlingen en ons personeel als gevolg van het coronavirus leed bespaard mag blijven. 

Met vriendelijke groet, 

Rijschool Walcheren